ให้คำปรึกษาสำหรับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ให้คำปรึกษาสำหรับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการต้องคิดให้ครบในทุกมิติ เริ่มตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้ง

การวางรูปแบบโครงการ วางแผนการขายและการตลาดให้เข้าถึงและตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโครงการ ยุคดิจิตอล 4.0 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญคือ “ความเร็ว” และ “คุณภาพ” ของโครงการที่ต้องดำเนินไปควบคู่กัน และทีมงานของเราซึ่งมีประสบการณ์ ความรู้และเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเป็นอย่างดี พร้อมให้คำปรึกษาผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ วางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดโครงการในทุกๆขั้นตอน จนกระทั่งโครงการเสร็จสมบูรณ์

บริการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาและลงทุน

ที่ดินเป็นปัจจัยและต้นทุนอันดับแรกในการเริ่มต้นพัฒนาโครงการ สิ่งสำคัญที่สุดคือการวิเคราะห์มูลค่าและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกต้องแม่นยำ ดังนั้นกลยุทธ์การเลือกซื้อที่ดินที่เหมาะสมจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งทีมงานของเราสามารถให้คำแนะนำสำหรับนักพัฒนาโครงการในการจัดหาที่ดินที่เหมาะสม ทำให้การพัฒนาที่ดินได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นโครงการที่ยั่งยืน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Rทีมงานของเราจะร่วมมือและช่วยผู้ประกอบการในทุกๆขั้นตอน เริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งวางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาด สร้างจุดขายและความแตกต่างให้กับโครงการ ตลอดจนบริหารงานขาย ประสานงานพร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า จนกระทั่งส่งมอบโครงการให้เสร็จสมบูรณ์  

สอบถามด้านบริหารงานขายโครงการ ติดต่อ ศุภภัฎ นทีวัฒนา โทร 080-919-1464