การตลาดออนไลน์

ในยุค ”ดิจิทอล 4.0” ที่ข้อมูลข่าวสารสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็ว และทุกวันนี้ “ผู้บริโภค” ใช้เวลามากขึ้นในการค้นหาข้อมูล และซื้อสินค้าหรือบริการผ่าน Online

บน Platform ต่างๆ ทั้ง Destop computer, tablets, Mobiles and Smart wear etc. ทำให้แนวโน้มการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเดิมไปสู่ Online Base มากยิ่งขึ้น และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่

“เข้าใจ” และ “เข้าถึง” พฤติกรรมของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ได้

Wealth Property 24 มีความเชี่ยวชาญในด้าน Digital marketing ให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร พร้อมวางกลยุทธ์การขายและการตลาดทั้งในส่วน Online และ Offline เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่ Project concept, Design, Website, Customer experience และ Brand Awareness

ของโครงการให้สอดคล้องกันทั้งหมด เพื่อสื่อสารตรงไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโครงการได้เป็นอย่างดี

สอบถาม Online Marketing ให้โครงการ ติดต่อ ศุภภัฎ นทีวัฒนา โทร 080-919-1464